Hvad er tumlastik?

Tumlastik er en sammenfatning af ‘tumle’ og ‘gymnastik’. Til tumlastik er formålet at tumle og lege os til at stimulere og styrke dit barns motoriske, sensoriske og kognitive færdigheder. Tumlastik er med til at understøtte opbygning af muskler, forbedre balance og koordination, og fremme barnets generelle udvikling og trivsel. 

Tumlastik er også specielt designet til at styrke og stimulere de tre vigtige motoriske sanser hos dit barn: den vestibulære sans, den proprioceptive sans og den taktile sans.

  • Den vestibulære sans: Dette er sansen, der er ansvarlig for at registrere bevægelse og balance. Gennem tumlastik-aktiviteter som rutsjebaner, gyngende bevægelser og kropsrotation får dit barn mulighed for at udfordre og udvikle deres vestibulære sans.
  • Den proprioceptive sans: Denne sans giver dit barn en fornemmelse af deres kropsposition og muskelbevægelse. Ved at deltage i tumlastik-aktiviteter som kravling, hop og strækøvelser får dit barn mulighed for at styrke og forfine deres proprioceptive sans.
  • Den taktile sans: Denne sans handler om berøring og følelsen af forskellige teksturer og overflader. I tumlastik kan dit barn udforske forskellige materialer og legetøj med deres hænder og fødder, hvilket stimulerer deres taktile sans og bidrager til deres sensoriske udvikling.

Tumlastik er således en fantastisk måde at understøtte dit barns motoriske sanser på. Ved at skabe en sjov og udfordrende oplevelse gennem leg og bevægelse bidrager tumlastik til at styrke deres kropsbevidsthed og motoriske færdigheder på en engagerende måde.

Tumlastik er et begreb, der er bragt til Danmark af ergoterapeuter, og bygger dermed originalt på ergoterapeutiske kompetencer og viden. Tumlastik var i mange år et beskyttet begreb. som en ergoterapeut havde patent på. Da ordet ‘tumlastik’ fik plads i Nydansk Ordbog, besluttede indehaveren af patentet, at lade det udløbe og gøre navnet tilgængeligt for alle. Dette betyder, at nu kan begrebet ‘tumlastik’ bruges bredt af alle faggrupper.

En jungle af begreber

Tumlastik, stimulastik, babygymnastik, tumlehold, babymotorik, spædbarnsmotorik, babyrytmik osv…. Som forælder kan det være lidt svært at gennemskue, hvad forskellen er, på de forskellige aktiviteter, du bliver præsenteret for. De fleste forældre, der søger en aktivitet med deres barn, leder formentligt efter en sjov og hyggelig aktivitet, der samtidig understøtter deres barns naturlige udvikling, og hjælper dem til en sund og stærk start. Indholdet af et bestemt tilbud, vil også være meget afhængig af den, der tilrettelægger holdet, og de kompetencer, interesser og faglighed, som denne har med sig.

Hos Sanseværkstedet tilbydes holdaktivitet under betegnelsen ‘tumlastik’, men kunne også kaldes babygymnastik, babymotorik, stimulastik eller lignende. Samtidig indeholder Sanseværkstedets tilbud elementer af babyrytmik.

Stimulastik

Stimulastik er et ord der beskriver stimulerende gymnastik for babyer.  Ligesom tumlastik, er stimulastik et koncept der er udviklet af ergoterapeuter. Det er en beskyttet beskrivelse, som kun ergoterapeuter må benytte og kræver en speciel certificering for at anvende. Stimulastik bygger dermed også på ergoterapeutiske kompetencer og viden. Hos Sanseværkstedet er vores instruktører stimulastik-certificerede, og besidder en solid grundviden omkring børns udvikling. 

Babyrytmik

Babyrytmik er en aktivitet, der kombinerer musik, bevægelse og leg for babyer og deres forældre. Gennem rytmiske toner, sange, bevægelser og forskellige materialer inviteres babyerne til at udforske og reagere på musikken.

Musik og rytmik spiller en væsentlig rolle i barnets kognitive udvikling. Gennem musikalske oplevelser og rytmiske aktiviteter får barnet mulighed for at udforske og udvikle forskellige kognitive færdigheder på en engagerende og underholdende måde. Når babyer og småbørn interagerer med musik, bliver deres opmærksomhed, hukommelse og koncentration stimuleret. De lytter til forskellige lyde, rytmer og melodier, hvilket hjælper dem med at udvikle deres auditive opfattelse og evnen til at skelne forskellige lyde fra hinanden. Denne lyttefærdighed er vigtig for deres sprogudvikling og forståelse af omverdenen.

Rytme i musikken hjælper med at styrke barnets evne til at opfatte og reagere på mønstre og sekvenser. Dette understøtter deres evne til at forstå og forudsige begivenheder, hvilket er en vigtig del af deres kognitive udvikling. Når de deltager i rytmiske aktiviteter, som at klappe eller bevæge sig i takt med musikken, træner de deres koordinationsevner og forbedrer deres kropsbevidsthed. Musik og rytmik kan også være med til at fremme barnets kreativitet og fantasi. Gennem musikalske leg og improvisation får barnet mulighed for at eksperimentere med forskellige lyde, rytmer og bevægelser. Dette stimulerer deres tænkning og problemløsningsfærdigheder samt fremmer deres evne til at udtrykke sig og skabe deres egne ideer.

Endelig kan musik og rytmik bidrage til at skabe en følelse af glæde, samhørighed og følelsesmæssig forbindelse mellem barnet og dets forældre. Musikalske oplevelser kan skabe en positiv og beroligende atmosfære, der hjælper barnet med at slappe af og føle sig trygt.

Babyrytmik anvender dermed musik og rytmik til at understøtte barnets kognitive udvikling ved at styrke deres auditive, motoriske og kreative færdigheder samt deres evne til at forstå, forudsige og reagere på forskellige mønstre og stimuli i deres omgivelser.

Hos Sanseværkstedet bruges musik og rytmik aktivt til at opnå disse fordele, og sang, dans, sanglege, rytmelege og instrumenter bruges til at understøtte tumleri og sansemotorisk stimulering. 

Babymotorik | spædbarnsmotorik | motorikhold

Ordet motorik i sig selv betyder “kunsten at kunne bevæge sig”. Formålet med babymotorik eller spædbarnsmotorik er at understøtte barnets motoriske udvikling.

Tumlehold

Nogle kalder deres tilbud for tumlehold eller lignende. Her er fokus fortsat på at styrke børns motoriske udvikling igennem forskellige tumleøvelser og lege. 

Babygymnastik

Babygymnastik kan bruges som en ‘paraplybetegnelse’ for mange af de aktiviteter, der er beskrevet her. I daglig tale er det nemt at forstå, da de fleste af os har en ide om, hvad gymnastik indebærer.